Współpraca HiFiMAN Polska

Zapraszamy do współpracy wszystkie sklepy, instalatorów i odbiorców hurtowych.

W celu rozpoczęcia współpracy prosimy o przesłanie kopii wymienionych powyżej dokumentów na nasz adres e-mail, numer faksu lub adres firmowy:

  • - Wpis do KRS lub Zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej
  • - Zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP
  • - Zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON

Po otrzymaniu w/w dokumentów skontaktujemy się z Państwem przedstawiając szczegółowe warunki współpracy.

Wyłączny dystrybutor produktów firmy HiFiMAN w Polsce:

RAFKO Dystrybucja
ul. Handlowa 7
15-399 Białystok
GIOŚ: E0008233W

Dział handlowy HiFiMAN Polska:

tel. 85 7479757
tel. 85 7479751
tel. kom. 607266216
e-mail: handlowy@rafko.com